Πώς να λύσει τα προβλήματα της αποτυχίας μηχανών εγγράφου;

May 24, 2023

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Πώς να λύσει τα προβλήματα της αποτυχίας μηχανών εγγράφου;

Τι ξέρετε για τις αποτυχίες εξοπλισμού μηχανημάτων εγγράφου; Οι αποτυχίες εξοπλισμού στην κάνοντας διαδικασία εγγράφου είναι πάντα ένα ενοχλητικό πρόβλημα, τόσο πώς να προσδιορίσουν και να λύσουν τα προβλήματα στη διαδικασία κατασκευής χάρτου;

Ποια είναι τα προβλήματα στη διαχείριση και τη συντήρηση της μηχανής κατασκευής χάρτου;

Έλλειψη επαγγελματικών διοικητικών εργαζομένων

Στην παραδοσιακή εντύπωση των ανθρώπων, η βιομηχανία χαρτιού είναι μια βασική εργασία που μπορεί να ολοκληρωθεί με την καταστροφή, την οργάνωση, και έπειτα το πλύσιμο μερικών υψηλών ιστών ινών. Εντούτοις, στην πραγματική διαδικασία εργασίας των μύλων εγγράφου, η γενική τεχνολογία και το υψηλό περιβάλλον ρύπανσης ανήκουν στις υψηλού κινδύνου βιομηχανίες επειδή η γενική διαδικασία επεξεργασίας είναι πολύ επικίνδυνη και οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι επίσης πολύ σκληρές.

 

Συγχρόνως, στο στάδιο της διαχείρισης κάποιου μηχανικού εξοπλισμού, πολλά διοικητικά προσωπικά έχουν τους διαφορετικούς μισθούς έναντι του διοικητικού προσωπικού σε άλλες βιομηχανίες. Επομένως, στη γενική διαδικασία της έλξης ταλέντου, είναι αδύνατο να στρατολογηθούν τα σχετικά ταλέντα υψηλής τεχνολογίας. Επιπλέον, η σειρά συστημάτων που καθιερώνονται μέσα σε το δεν μπορεί να παρακινήσει αποτελεσματικά τους υπαλλήλους, το οποίο οδηγεί σε μια σημαντική απώλεια ταλέντου στο μύλο εγγράφου κάθε χρόνο. Προκειμένου να συναντηθεί η κανονική λειτουργία του μύλου εγγράφου, είναι απαραίτητο να προσελκυστούν τα ταλέντα από το διοικητικό προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού του και να αλλαχτεί το σύστημα διαχείρισης του. Διαφορετικά, ο μύλος εγγράφου πρέπει να επενδύσει την περισσότερα ενέργεια και κόστος στη διαχείριση του μηχανικού εξοπλισμού προκειμένου να διατηρηθεί η κανονική λειτουργία του εργοστασίου.

 

Οπίσθια μέτρα συντήρησης εξοπλισμού

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, λόγω του σκληρού περιβάλλοντος εφαρμογής και υψηλής θερμοκρασίας, πολλοί μηχανικός εξοπλισμός μπορούν να δυσλειτουργήσουν λόγω των αποτελεσμάτων υψηλής θερμοκρασίας και της σκόνης κατά τη λειτουργία. Αυτό το καθιστά επίσης απαραίτητο να εξασφαλίσει ότι οι βασικές εργασίες συντήρησης κάθε μηχανικού εξοπλισμού είναι σε ισχύ πρίν αρχίζουν την εργασία, αυτό μπορεί να μειώσει τη μηχανική ζημία που προκαλείται από το περιβάλλον.

 

Στο τρέχον στάδιο, λόγω των περιορισμών ταλέντου, είναι κοινό γιατί το προσωπικό συντήρησης για να είναι ανίκανο να εκτελέσει πλήρως την εργασία τους λειτουργεί κατά τη διάρκεια της συντήρησης, η οποία έχει οδηγήσει σε πολύ εξοπλισμό που βλάπτεται κατά τη λειτουργία, με συνέπεια μια μικρότερη διάρκεια ζωής. Συγχρόνως, λόγω της δυσκολίας και του υψηλού τεχνικού επιπέδου εργασιών συντήρησης βασικού εξοπλισμού, πολλοί επαγγελματίες είναι υποκειμενικά απρόθυμοι να εκτελέσουν αυτήν την εργασία.

 

Επομένως, σε πολλές περιπτώσεις, κατά πραγματοποίηση της συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού, πολύ μηχανικό την προσωπικό συντήρησης δεν επισκευάζει τα χαλασμένα μέρη αλλά αντ' αυτού υιοθετεί τις μεθόδους αντικατάστασης για να λύσει το πρόβλημα. Αυτό όχι μόνο αυξάνει τη γενική επένδυση βασικών δαπανών του μύλου εγγράφου, αλλά και οδηγεί στους υπαλλήλους συντήρησης που είναι ανίκανους να βελτιώσει τις τεχνικές δεξιότητές τους, και έτσι, σε περίπτωση σημαντικού επικίνδυνου ατυχήματος, δεν μπορούν να επισκευάσουν αποτελεσματικά τον εξοπλισμό, με τη σειρά, αυτό θα φέρουν περισσότερες οικονομικές απώλειες στο μύλο εγγράφου και θα θέσουν επίσης ορισμένους κινδύνους για το εργασιακό περιβάλλον του.

 

Αυστηρή γήρανση του εξοπλισμού

 

Για μερικές μικρές επιχειρήσεις εγγράφου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των κεφαλαίων, η γενική επένδυση δαπανών για μερικά προγράμματα έχει μειωθεί. Για κάποιο περιττό μηχανικό προσωπικό, ο έλεγχος δαπανών περισσότερο απεικονίζεται στην κοπή του προσωπικού, και επίσης στην αγορά κάποιου νέου εξοπλισμού, ο οποίος το καθιστά επίσης αδύνατο να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό έγκαιρο, αυξάνοντας το φόρτο εργασίας του προσωπικού συντήρησης, και οδηγώντας επίσης στη συνεχή αύξηση των κοστών συντήρησης.

 

Συγχρόνως, λόγω του εξοπλισμού που δεν αντικαθίσταται εγκαίρως, θα το καταστήσει επίσης αδύνατο για το να επιτευχθεί η κανονική παραγωγή μέσω του πλήρους παιχνιδιού των λειτουργιών του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργασίας. Επιπλέον, λόγω της γήρανσης του εξοπλισμού, οι πιό επικίνδυνες ουσίες θα απαλλαχθούν στο απόβλητο ύδωρ, το οποίο αυξάνει επίσης την επένδυση στις δαπάνες επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του προχωρημένου σταδίου της κατεργασίας ύδατος.

 

Στο στάδιο της μηχανικής εφαρμογής, η ανεπαρκής ικανότητα του μηχανικού εξοπλισμού μπορεί επίσης να οδηγήσει στην ανικανότητά της να επιτύχει μια αύξηση στην παραγωγή μέσω της μηχανοποιημένης αναβάθμισης, η οποία μπορεί να επιβραδύνει την ταχύτητα ανάπτυξης της επιχείρησης και να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα κέρδη ξεπερνούν τις απώλειες σε βάρος.

 

Χωρισμός μεταξύ της εφαρμογής και της συντήρησης

 

Αν και πολλοί έγγραφο που κάνει τις επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ευθύνης του σταθερού προσωπικού και των θέσεων, η διαδικασία αυτό το σύστημα έχει αγνοήσει τη συγκεκριμένη προσαρμογή ευθύνης του αφιερωμένου προσωπικού για το σύστημα συντήρησης. Επομένως, αυτό έχει οδηγήσει επίσης στη δυσκολία στη διαίρεση των δικαιωμάτων και οι ευθύνες του μηχανικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της καθημερινής συντήρησης λόγω της έλλειψης κανονισμών, που είναι ακριβώς λόγω της ύπαρξης αυτού του φαινομένου, αυτό έχουν οδηγήσει επίσης σε πολλούς χειριστές παράγοντας μόνο τις σχετικές βιομηχανίες μέσω της χρήσης του μηχανικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λειτουργίας, χωρίς να να αξιολογηθεί αποτελεσματικά η λειτουργούσα θέση του εξοπλισμού τους, και επίσης ανίκανος να χειριστούν μερικά απλά προβλήματα μέσω της άσκησης των δυνατοτήτων τους.

 

Εν προκειμένω, όποτε υπάρχει μια δυσλειτουργία εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας λειτουργίας, οδηγεί συχνά στη μετατόπιση της ευθύνης μεταξύ του προσωπικού συντήρησης και των χειριστών. Αυτό όχι μόνο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή, αλλά και καθιστά την επιχείρηση περιορισμένη από τους διάφορους παράγοντες κατά τη λειτουργία.

 

Για μερικές επιχειρήσεις, στο στάδιο της ανάπτυξης, δεν έχουν θέτουν τις θέες τους στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στη διαδικασία παραγωγής, εστιάζουν μόνο στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει στις εσωτερικές διαδικασίες, όπου το διοικητικό προσωπικό είναι ανίκανο να εκπληρώσει τις διοικητικές ευθύνες τους και συχνά εργασία για να καταλάβει συνεχώς το πρόγραμμα προγράμματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη μακροπρόθεσμη υπερφόρτωση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, προκαλώντας τη ζημία στα μέρη του ή η ανικανότητα να επιτευχθούν οι σχετικές εσωτερικές ρυθμίσεις μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια σειρά προβλημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, με συνέπεια την ανάγκη για μια χρηματοδότηση μεγάλου ποσού να αποζημιωθεί η συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού στα προχωρημένα στάδια.

 

Ποιες είναι οι λύσεις στα προβλήματα στη διαχείριση και τη συντήρηση της μηχανής κατασκευής χάρτου;

Βελτιώστε το σύστημα διαχείρισης

Σε απάντηση στη σειρά φαινομένων που περιγράφονται νωρίτερα, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η καθιέρωση της εσωτερικής διοικητικής δομής του, και να καθιερωθεί έπειτα ένα ενοποιημένο τμήμα των ευθυνών και των συστημάτων. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί περιεκτική διαχείριση να εξασφαλιστεί από το αφιερωμένο προσωπικό, και η καθιέρωση των δικαιωμάτων και των ευθυνών για το σχετικό προσωπικό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αποτελεσματικής άσκησης των διοικητικών λειτουργιών. Μόνο τότε μπορεί επίπεδα προσωπικού καθόλου να παρακινηθεί για να απασχοληθεί ενεργά και να εξασφαλιστεί ότι το αφιερωμένο προσωπικό είναι στο καθήκον, η αποτελεσματική διαχείριση εφαρμογής και συντήρησης του μηχανικού εξοπλισμού μπορεί να επιτευχθεί μέσω των λειτουργιών του σχετικού προσωπικού, το οποίο μπορεί αποτελεσματικά να περιορίσει μια σειρά προβλημάτων που προκαλούνται από την ανάρμοστη διαχείριση και την ανεπαρκή συντήρηση στην παραγωγή του μηχανικού εξοπλισμού.

 

Συγχρόνως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας του και να προωθηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των διάφορων στόχων, είναι επίσης απαραίτητο να αναπτυχθούν τα αντίστοιχα συστήματα κινήτρου και τα μέτρα τιμωρίας, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική εσωτερική διαχείριση μέσω της εφαρμογής του συστήματος και να εξασφαλιστεί ότι το σχετικό προσωπικό μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα εργασίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις συστήματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Κάνετε την επιθεώρηση καλά

Η εργασία επιθεώρησης είναι η διοικητική εργασία πιό βασικού εξοπλισμού, και με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας, η εφαρμοσμένη τεχνολογία τείνει προς την εφαρμογή της ενσωματωμένης τεχνολογίας. Επομένως, το παραδοσιακό σημείο για να δείξει τις μεθόδους επιθεώρησης δεν μπορεί πλέον να συναντήσει τη βασική λειτουργία του εξοπλισμού.

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο μηχανικός εξοπλισμός μπορεί να περιορίσει μια σειρά προβλημάτων που προκαλούνται από τη φτωχή λειτουργία ο ίδιος του εξοπλισμού κατά τη λειτουργία, είναι επίσης απαραίτητο να κριθεί η γενική θέση λειτουργίας του μηχανικού εξοπλισμού μέσω της εργασίας επιθεώρησης, ώστε να αποβληθούν αποτελεσματικά τα ελαττώματα στον οφθαλμό και να πιαστεί η σε πραγματικό χρόνο δυναμική του γενικού εξοπλισμού κατά τη λειτουργία, ώστε να ανιχνευθούν μερικά προβλήματα εξοπλισμού το συντομότερο δυνατό, μόνο τότε μπορεί αποτελεσματικά μέτρα να εφαρμοστεί να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του εξοπλισμού.

 

Ενισχύστε τη συντήρηση του εξοπλισμού

 

Η αποτελεσματική συντήρηση του εξοπλισμού μπορεί να εξασφαλίσει ότι μπορεί να επιτύχει μια αύξηση στην παραγωγή του κατά τη λειτουργία. Επειδή μόνο με την ενίσχυση η συντήρηση μπορεί το φαινόμενο της αποτυχίας και της ζημίας εξοπλισμού να μειωθεί, και συγχρόνως, η θέση λειτουργίας του εξοπλισμού μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα, ο οποίος μπορεί να προωθήσει τη γενική ομαλότητα της λειτουργίας του και με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τη γενική παραγωγή του. Εν προκειμένω, μόνο με την ενίσχυση της αποτελεσματικής συντήρησης του εξοπλισμού μπορεί η ζωή εφαρμογής του εξοπλισμού να επεκταθεί, με αυτόν τον τρόπο μειώνοντας την επένδυση δαπανών.

 

Μισθώνοντας επαγγελματικοί εργαζόμενοι

 

Προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι σχετικοί κανονισμοί και να διατηρηθεί ο εξοπλισμός, είναι απαραίτητο να μισθωθούν τα επαγγελματικά ταλέντα προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση του εξοπλισμού τους. Εν προκειμένω, είναι απαραίτητο να γίνει μια καλή εργασία στην αποξήρανση ταλέντου και να εξασφαλιστεί ότι οι εξειδικευμένες θέσεις και τα πιστοποιητικά λαμβάνονται, προκειμένου να επιτευχθεί η ενότητα των θέσεων και των πιστοποιητικών, και με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί το περιστατικό των αποτυχιών εξοπλισμού που προκαλούνται από τα μη επαγγελματικά ταλέντα όντας ανίκανος να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον εξοπλισμό τους.

 

Συμπέρασμα

 

Η ανάπτυξη ενός μύλου εγγράφου δεν μπορεί να χωριστεί από την αποτελεσματική διαχείριση του διοικητικού προσωπικού, και συγχρόνως, δεν μπορεί να χωριστεί από τη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού από το προσωπικό συντήρησης. Μόνο με να κάνουμε ένα αγαθό εργασία στη λειτουργία της βασικής εργασίας μπορούμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική ανάπτυξη και να προωθήσουμε τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών οφελών της.